Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi realizuje projekt pn. „Obszar chroniony, obszar dostępny”. Jednym z kluczowych elementów niniejszego projektu jest ocena barier i potrzeb w dostępie do oferty turystycznej.

Wyniki prowadzonej ankiety pozwolą na poznanie opinii i spostrzeżeń osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, na temat dostępności parków w naszym kraju. Jeśli chcesz pomóc w rozwoju turystyki i jej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami wypełnij ankietę: ankieta-parki.webankieta.pl