Narodowy Fundusz Zdrowia poza leczeniem uzdrowiskowym, finansuje także leczenie w trybie ambulatoryjnym, w tym także u chorego w domu. Takie zabiegi i rehabilitacja mogą być zlecone w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. Oczywiście tylko część zabiegów jest możliwa do wykonania w domu pacjenta.

Postępowanie w przypadku chęci uzyskania skierowania na zabiegi ambulatoryjne jest bardzo zbliżone do procedury przy wyjazdach sanatoryjnych. Skierowanie wystawia lekarz specjalista bądź lekarz rodzinny, które następnie musi zostać zweryfikowane i zatwierdzone przez Wojewódzki Oddział NFZ.