Rehabilitacja w Polsce - przewodnik

Korzystając z serwisu można w prosty sposób znaleźć usługi z zakresu rehabilitacji w swoim regionie, a także najlepiej dopasowane do oczekiwań propozycje z całego kraju. W serwisie znajduje się także wiele przydatnych informacji dotyczących rehabilitacji, jak również profilaktyki zdrowotnej i aktywnego trybu życia.

Rehabilitacja jest działaniem, którego założeniem jest przywrócenie pełnej lub możliwie jak największej sprawności fizycznej. Dotyczy to zarówno osób niepełnosprawnych, jak i wymagających rekonwalescencji po przebytej chorobie, operacji lub urazie. Rehabilitacja jest także działaniem profilaktycznym, mającym na celu zminimalizowanie ryzyka obniżenia sprawności w przyszłości.

Aby ułatwić poruszanie się w serwisie, dokonany został podział obiektów ze względu na zakres świadczonych usług na:

  • gabinety rehabilitacyjne - indywidualne bądź grupowe praktyki fizjoterapeutów, świadczących usługi z zakresu rehabilitacji w gabinecie lub domu pacjenta;
  • ośrodki rehabilitacyjne - obiekty specjalizujące się w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych;
  • przychodnie rehabilitacyjne - specjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej udzielające swiadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji medycznych, orzeczeń lekarskich i zabiegów rehabilitacyjnych w szerokim zakresie (fizykoterapia, hydroterapia, inhalacje, kinezyterapia, masaże);
  • sanatoria - zakłady opieki zdrowotnej oferujące pobyty lecznicze i uzdrowiskowe wzbogacone zabiegami rehabilitacyjnymi;
  • zaopatrzenie rehabilitacyjne - sklepy, wypożyczalnie, zakłady naprawy i producenci sprzętu rehabilitacyjnego.

Obiekty rehabilitacyjne w Polsce

Dla Zdrowia

Rehabilitacja ambulatoryjna w domu

Narodowy Fundusz Zdrowia poza leczeniem uzdrowiskowym, finansuje także leczenie w trybie ambulatoryjnym, w tym także u chorego w domu. Takie zabiegi i rehabilitacja mogą być zlecone w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. Oczywiście tylko część zabiegów jest możliwa do wykonania w domu pacjenta.

Obszar chroniony, obszar dostępny

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi realizuje projekt pn. „Obszar chroniony, obszar dostępny”. Jednym z kluczowych elementów niniejszego projektu jest ocena barier i potrzeb w dostępie do oferty turystycznej.

Mammobusy nad zachodnim wybrzeżu

Podczas pobytu wypoczynkowego czy rehabilitacyjnego nad morzem kuracjuszki mogą poddać się profilaktycznemu badaniu mammografii w mobilnych mammobusach. Harmonogramy i miejsca pracy mammobusów publikują do wiadomości oddziały NFZ.

Kynoterapia, szerzej znana jako dogoterapia

Dogoterapia (kynoterapia) to metoda terapeutyczna, która wykorzystuje dobroczynny wpływ, jaki daje człowiekowi kontakt z psem. Filozofia ta wykorzystywana jest przede wszystkim w pracy z najmłodszymi pacjentami.